Biografija

Rođena sam 1988. godine u Beogradu. Osnovne i master studije pedagogije završila sam 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon studija, započela sam u Beogradu edukaciju za RE&KBT psihoterapeuta u okviru Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis iz Njujorka koju sam završila u februaru 2019. godine.

Za potrebe dobijanja Nacionalnog sertifikata psihoterapeuta, 2017. godine završila sam razliku ispita iz psihologije (Psihoterapijska propedevtika) na Fakultetu za medije i komunikacije, departman za psihologiju, Univerziteta Singidunum.

U jesen 2017. godine započela sam edukaciju iz Shema terapije  u okviru Centar za Shema terapiju Beograd koji je deo  Internacionalnog društva za Shema terapiju. U januaru 2021. godine postala sam Shema psihoterapeut Standardnog nivoa, u martu 2022 sam stekla zvanje Shema terapeut Naprednog nivoa i godinu dana kasnije, u martu 2023 sam postala supervizor za Individualnu Shema terapiju.

Posedujem Nacionalni i Evropski sertifikat za psihoterapiju, kao i Nacionalni i Evropski sertifikat za psihološkog savetnika.

Radim na srpskom, hrvatskom, bosanskom i engleskom jeziku, a govorim i francuski jezik.

Radno iskustvo

Već na master studijama počinjem da stažiram kao pedagog pripravnik u OŠ „Jovan Miodragović“. Nakon godinu i po dana zapošljavam se kao školski pedagog u OŠ „Miloš Crnjanski“ u kojoj radim naredne dve godine (od 2013 do 2015. godine).

Sami izazovi posla školskog pedagoga zahtevali su od mene da učim i neprestano se profesionalno razvijam kako kao pedagog tako i kao psihoterapeut, stalno učeći i tragajući za rešenjima različitih problema učenika, nastavnika i roditelja. Rad u školi omogućio mi je da bolje razumem decu od 6 do 15 godina, i to posebno onu koja su iskazivala problem u ponašanju i učenju. Pomogla sam im da postignu bolji uspeh, zrelije ponašanje i budu bolje prihvaćeni u grupi vršnjaka. Sa učenicima sam izvodila različite radionice, predavanja, grupni i individualni rad. Kroz takav rad razvila sam empatiju, asertivnost, socijalnu inteligenciju i duboko pozavanje psihologije dece i mladih.

Za vreme rada u školi pohađala sam seminar „REBT i KBT dece i adolescenata“ (Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis) i znanja stečena na ovom seminaru sam uspešno praktikovala sa decom u školi. Radila sam sa decom koja imaju teškoće u učenju, različite strahove, ADHD, probleme u ponašanju…

Od marta 2014. godine započinjem radu u privatnoj praksi i od tada se bavim savetodavnim i psihoterapijskim radom  sa odraslima i adolescentima. Kroz rad stičem iskustvo efikasnog rada sa osobama koje pate od različitih anksioznih poremećaja (socijalna anksioznost, zdravstvena anksioznost, okp), depresije, kao i sa osobama koje se suočavaju sa svakodnevnim teškoćama i različitim životnim izazovima.

Od septembra 2015.godine postajem član i saradnik NVO “Psihocentrala”. Kao saradnik, bavila sam se pisanjem članaka na različite teme i njih možete pročitati na linku. Takođe sam i koautor projekta „Preventivni program – ABC za svaki dan – za tinejdžere“.

Od aprila 2016. do decembra 2019.godine bila sam zaposlena u Predškolskoj ustanovi “Čika Jova Zmaj” na poziciji predškolskog pedagoga. Rad u predškolskoj ustanovi mi je dao mogućnost da se ponovo razvijam – ovaj put učim o deci od prve do šeste godine. Učim o njihovom razvoju, teškoćama i pomažem im da imaju što bolje odrastanje. Za te potrebe edukovala sam se o Montesori pedagogiji i NTC sistemu učenja.

Od marta 2017. godine dolazim na ideju da pišem svoj blog i tako nastaje Mentis. Zašto Mentis? Mentis je latinska reč koja kada se prevede znači um, ali ima i dodatna značenja – hrabrost, namera, stanje uma, razum, intelekt, procena, rasuđivanje. Dakle, Mentis je negde “spoj” pedagogije i psihoterapije.

U decembru 2019. godine osnovala sam Centar za edukaciju “Compos Mentis” u okviru kojeg sam i dan danas zaposlena i radim kao psihoterapeut i supervizor.

Stručno usavršavanje

Smatram da i kao pedagog, a pogotovo kao psihoterapeut, kako bih zadržala visok nivo efikasnosti u radu, moram stalno da učim i budem u koraku sa razvojem svoje struke. Neki od seminara i obuka koje sam do sada pohađala su:

Iz oblasti psihoterapije:

– “Obuka za supervizore (12 časova)”, Internacionalno društvo za Shema terapiju

– “Shema terapija za poremećaje u ishrani (kurs broj 1) sa dr Susan Simpson”, Schema Therapy Training Online

– “Telo u psihoterapiji”, Telesno-psihoterapijski centar

– “Trauma – put oporavka”, Telesno-psihoterapijski centar

– “Gubitak, tugovanje i komplikovano tugovanje”, Psihološko savetovalište Mozaik

– „Rad sa suicidalnim klijentima iz ugla DBT“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „Bespomoćni pred traumom – veđtine građenja odnosa i podrška razvoju deteta sa iskustvom traume“, Familylab Srbija

– „Psihoterapijske intervencije zasnovane na mindfulnesu“, Psihološko savetovališe Mozaik

– „Certificate in Organizational Cognitive-Behavioural Coaching“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Sveobuhvatni REKBT model i tretman besa“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Etička praksa u psihoterapiji“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– “Bazični trening iz Compassion focused therapy”,  Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Potraga za smislom – egzistencijalistička pitanja u psihoterapijskoj praksi“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Shema terapija – rad sa parovima“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „Shema terapija i poremećaji ličnosti“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „Shema terapija – uvodna radionica“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „REBT i KBT dece i adolescenata”, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Iskustveni terning asertivnosti”, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Osnovni trening za nenasilno delovanje, Modul 2 – Različitost identiteta i nenasilje“

– Online kurs – „Pay Attention!!” ADHD Through the Lifespan“ (12 nedelja) preko sajta www.coursera.org

– Online kurs – „The Clinical Psychology of Children and Young People“ (5 nedelja) preko sajta www.coursera.org.

Iz oblasti pedagogije:

-“Upravljanje timovima”

-„Moja vaspitna grupa je posebna“

– „Živeti različitost u vrtiću“

– „Korak po korak – kvalitetnom obrazovnom praksom ka društvu znanja, za predškolske ustanove – 2“

-„Gugl aplikacije za gugl generacije“

– „Bazični montesori kurs za montesori vaspitača”

– „NTC sistem učenja – razvoj kreativog i funkcionalnog razmišljanja“

– „Dečiji strahovi kao inhibitori napredovanja u razvoju i učenju“

– „Umeće odrastanja“

– „Obuka za primenu testa TIP – 1“

– „Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići“- „Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju u vrtiću/školi”