Biografija

Rođena sam 1988. godine u Beogradu. Osnovne i master studije pedagogije završila sam 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon studija, započela sam u Beogradu edukaciju za RE&KBT psihoterapeuta u okviru Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis iz Njujorka koju sam završila u februaru 2019. godine.

Za potrebe dobijanja Nacionalnog sertifikata psihoterapeuta, 2017. godine završila sam razliku ispita iz psihologije (Psihoterapijska propedevtika) na Fakultetu za medije i komunikacije, departman za psihologiju, Univerziteta Singidunum.

U jesen 2017. godine započela sam edukaciju iz Shema terapije  u okviru Centar za Shema terapiju Beograd koji je deo  Internacionalnog društva za Shema terapiju.

Posedujem Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Radno iskustvo

Već na master studijama počinjem da stažiram kao pedagog pripravnik u OŠ „Jovan Miodragović“. Nakon godinu i po zapošljavam se kao školski pedagog u OŠ „Miloš Crnjanski“ u kojoj radim naredne dve godine (od 2013 do 2015.godine).

Sami izazovi posla školskog pedagoga zahtevali su od mene da učim i neprestano se profesionalno razvijam kako kao pedagog tako i kao psihoterapeut, stalno učeći i tragajući za rešenjima različitih problema učenika, nastavnika i roditelja. Rad u školi omogućio mi je da bolje razumem decu od 6 do 15 godina, i to posebno onu koja su iskazivala problem u ponašanju i učenju. Pomogla sam im da postignu bolji uspeh, zrelije ponašanje i budu bolje prihvaćeni u grupi vršnjaka. Sa učenicima sam izvodila različite radionice, predavanja, grupni i individualni rad. Kroz takav rad razvila sam empatiju, asertivnost, socijalnu inteligenciju i duboko pozavanje psihologije dece i mladih.

Za vreme rada u školi pohađala sam seminar „REBT i KBT dece i adolescenata“ (Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis) i znanja stečena na ovom seminaru sam uspešno praktikovala sa decom u školi. Radila sam sa decom koja imaju teškoće u učenju, različite strahove, ADHD, probleme u ponašanju…

Od marta 2014. godine započinjem radu u privatnoj praksi i od tada se bavim savetodavnim i psihoterapijskim radom  sa odraslima i adolescentima. Kroz rad stičem iskustvo efikasnog rada sa osobama koje pate od različitih anksioznih poremećaja (socijalna anksioznost, zdravstvena anksioznost), depresije, kao i sa osobama koje se suočavaju sa svakodnevnim teškoćama i različitim životnim izazovima.

Od septembra 2015.godine postajem član i saradnik NVO “Psihocentrala”. Kao saradnik, bavila sam se pisanjem članaka na različite teme i njih možete pročitati na linku. Takođe sam i koautor projekta „Preventivni program – ABC za svaki dan – za tinejdžere“.

Od aprila 2016. do decembra 2019.godine bila sam zaposlena u Predškolskoj ustanovi “Čika Jova Zmaj” na poziciji predškolskog pedagoga. Rad u predškolskoj ustanovi mi je dao mogućnost da se ponovo razvijam – ovaj put učim o deci od prve do šeste godine. Učim o njihovom razvoju, teškoćama i pomažem im da imaju što bolje odrastanje. Za te potrebe edukovala sam se o Montesori pedagogiji i NTC sistemu učenja.

Od marta 2017. godine dolazim na ideju da pišem svoj blog i tako nastaje Mentis. Zašto Mentis? Mentis je latinska reč koja kada se prevede znači um, ali ima i dodatna značenja – hrabrost, namera, stanje uma, razum, intelekt, procena, rasuđivanje. Dakle, Mentis je negde “spoj” pedagogije i psihoterapije.

U decembru 2019.godine osnovala sam Centar za edukaciju “Compos mentis” u okviru kojeg sam zaposlena.

Smatram da i kao pedagog, a pogotovo kao psihoterapeut, kako bih zadržala visok nivo efikasnosti u radu, moram stalno da učim i budem u koraku sa razvojem svoje struke. Neki od seminara i obuka koje sam do sada pohađala su:

Iz oblasti psihoterapije:

– „Rad sa suicidalnim klijentima iz ugla DBT“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „Bespomoćni pred traumom – veđtine građenja odnosa i podrška razvoju deteta sa iskustvom traume“, Familylab Srbija

– „Psihoterapijske intervencije zasnovane na mindfulnesu“, Psihološko savetovališe Mozaik

– „Certificate in Organizational Cognitive-Behavioural Coaching“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Sveobuhvatni REKBT model i tretman besa“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Etička praksa u psihoterapiji“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– “Bazični trening iz Compassion focused therapy”,  Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Potraga za smislom – egzistencijalistička pitanja u psihoterapijskoj praksi“, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Shema terapija – rad sa parovima“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „Shema terapija i poremećaji ličnosti“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „Shema terapija – uvodna radionica“, Psihološko savetovalište Mozaik

– „REBT i KBT dece i adolescenata”, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Iskustveni terning asertivnosti”, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– „Osnovni trening za nenasilno delovanje, Modul 2 – Različitost identiteta i nenasilje“

– Online kurs – „Pay Attention!!” ADHD Through the Lifespan“ (12 nedelja) preko sajta www.coursera.org

– Online kurs – „The Clinical Psychology of Children and Young People“ (5 nedelja) preko sajta www.coursera.org.

Iz oblasti pedagogije:

-“Upravljanje timovima”

-„Moja vaspitna grupa je posebna“

– „Živeti različitost u vrtiću“

– „Korak po korak – kvalitetnom obrazovnom praksom ka društvu znanja, za predškolske ustanove – 2“

-„Gugl aplikacije za gugl generacije“

– „Bazični montesori kurs za montesori vaspitača”

– „NTC sistem učenja – razvoj kreativog i funkcionalnog razmišljanja“

– „Dečiji strahovi kao inhibitori napredovanja u razvoju i učenju“

– „Umeće odrastanja“

– „Obuka za primenu testa TIP – 1“

– „Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići“- „Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju u vrtiću/školi”