Category Archives for Početna

Aktivnosti za učenje dece emocijama

Kada učimo decu da prepoznaju i na primeren način ispoljavaju svoje emocije, tada doprinosimo njihovom emocionalnom zdravlju, sreći i uspehu. Nikada nije rano da deca počnu da uče veštine u načinu prepoznavanja i ispoljavanja svojih emocija, i veštine empatije, jer emocionalna inteligencija igra veliku ulogu u svim aspektima naših života. Postoji mnogo načina kako decu možemo učiti emocijama, ali mi predlažemo samo neke od njih koje mogu praktikovati roditelji sa svojom decom.

Nastavak

Mirni kutak umesto tajm-aut tehnike

Svaki roditelj se barem jednom susreo sa situacijom u kojoj njegovo dete otvoreno ispoljava bes, buni se, plače i traži da roditelj uradi ono što ono želi. Detetovo ispoljavanje besa može trajati kratko i biti blažeg intenziteta, ali kod neke dece ispoljavanje besa može biti praćeno vikanjem, bacanjem na pod, udaranjem drugih oko sebe i ovo ponašanje može trajati po više minuta.

Pored diciplinovanja u određenim situacijama, uloga roditelja jeste i da dete nauči načinima kontrole sopstvenih emocija i primerenom načinu ispoljavanja istih.

Ono što je najvažnije jeste da detetu treba preneti poruku da nijedna emocija nije „loša“ i zabranjena! Već da nam je dozvoljeno da doživljavamo sve emocije, ali da je važno da ih ispoljimo na primeren način.

Nastavak

Rane maladaptivne sheme, shema modaliteti i maladaptivni stilovi prevladavanja

U prethodnom članku o Shema terapiji pisala sam o karakteristikama same terapije. U ovom članku će biti opisani pomenuti koncepti: maladaptivne sheme (koje su raspoređene u 5 shema domena), maladaptivni stilovi prevladavanja i shema modaliteti.

Nastavak

Šta je Shema terapija – karakteristike i proces

Shema terapija (engl. Schema therapy) predstavlja integrativnu psihoterapiju koja kombinuje elemente iz kognitivno-bihejvioralne terapije, atačmenta, Geštalt terapije, teorije objektnih odnosa, konstruktivizma i psihoanalitičkih škola. Osnivač Shema terapije je Džefri Jang (Jeffrey E. Young).

Shema terapija je posebno efikasna kod osoba koje imaju nejasne, hronične i pervazivne probleme. Osobe koje su nesrećne u važnim oblastima života i koje su bile nezadovoljne gotovo ceo svoj život (imaju problema da ostvare dugotrajne romantične veze, ne ostvaruju svoj potencijal na poslu...).

Za razliku od kognitivno-bihejvioralne terapije, shema terapija stavlja mnogo veći naglasak na istraživanje detinjstva i adolescencije, jer se smatra da psihološki problemi imaju svoje poreklo u tim periodima života osobe.

Osnovni koncepti shema terapije su rane maladaptivne sheme, maladaptivni stilovi prevladavanja, shema modaliteti, shema domeni i sržne (bazične) univerzalne emocionalne potrebe.

Nastavak

Napad panike i panični poremećaj

Napad panike

Napad panike predstavlja epizodu intenzivnog straha ili diskomfora, koji uključuje bar 4 od navedenih simptoma:

 • ​ubrzani rad srca  ili lupanje srca,
 • ​znojenje,
 • ​drhtanje ili trešenje,
 • ​kratkoća daha ili osećaj gušenja,
 • ​bol u grudima ili diskomfor,
 • ​muka ili abdominalni bol,
 • ​osećaj vrtoglavice, nestabilnosti,
 • ​derealizacija ili depersonalizacija,
 • ​drhtavica ili topli talasi,
 • ​ukočenost ili senzacije peckanja,
 • ​strah od gubitka kontrole ili ludila,
 • strah od smrti.
Nastavak

Generalizovani anksiozni poremećaj – 5 načina kako možete pomoći sebi

Da li intenzivno brinete o nečemu što ima male šanse da se dogodi? Da li se osećate napeto i anksiozno svakodnevno, a nekada i bez razloga?

Svi brinemo s vremena na vreme, ali ako imate intenzivu brigu koju ne možete kontrolisati, koja utiče na Vaše svakodnevno funkcionisanje i zbog konstanstne brige ne možete da se opustite, moguće je da imate generalizovani anksiozni poremećaj. Hronična briga je mentalna navika koja može biti prekinuta i možete naučiti da se umirite i opustite.

Nastavak

Iracionalna i racionalna uverenja

Glavna razlika između REBT-a i drugih kognitivno-bihejvioralnih terapija je u tome što REBT veliku važnost daje uverenjima i filozofskoj raspravi iracionalnih uverenja. Prema REBT-u, uverenja su osnov klijentovih emocija i većine ponašanja, tj. uverenja utiču na to kako će se osoba osećati i ponašati u određenoj situaciji, a ne sama situacija. Dakle, reakcija osobe zavisi od toga, na koji način vidi određenu situaciju, tačnije da li se vodi iracionalnim ili racionalnim uverenjima.

Razlika između iracionalnih i racionalnih uverenja je u fleksibilnosti, logičnosti, realnosti uverenja i posledicama. Iracionalna uverenja su rigidna, nelogična, nisu u skladu sa realnosti i vode nezdravim emocijama i ponašanjima. S druge strane, racionalna uverenja su fleksibilna, logična, u skladu sa realosti i vode zdravim emocijama i ponašanjima.

U REBT-u razlikujemo četiti vrste iracionalnih uverenja i četiri vrste racionalnih uverenja. U nastavku su prikazane vrste iracionalnih uverenja i njihove racionalne alternative.

Nastavak

ABC model emocionalnog poremećaja

ABC model emocionalnog poremećaja je ključni deo REBT teorije i prakse. U REBT-u, svaki problem se sagledava kroz ABC model.

ABC model emocionalnog poremećaja je šema koja pokazuje na koji način naši misaoni procesi dovode do emocionalnih poremećaja.

Nastavak

Zdrave i nezdrave negativne emocije

Negativna emocija (ljutnja, tuga, strah...) je zdrava posledica negativnih događaja, dok je pozitivna emocija (radost, zadovoljstvo...) zdrava posledica povoljnih događaja. Ako bi osoba doživljavala sreću, radost ili ravnodušnost na negativne događaje, to bi se smatralo nezdravom reakcijom.

REBT teorija govori o dve vrste negativnih emocija i to o zdravim (funkcionalnim) negativnim emocijama i nezdravim (disfunkcionalnim) negativnim emocijama.

Nastavak

Socijalna anksioznost – Socijalna fobija

Socijalna anksioznost (socijalna fobija) predstavlja strah od socijalnih situacija tj. situacija koje uključuju druge ljude. Osoba koja ima socijalnu anksioznost doživaljava izražen i uporan strah da će biti procenjivana od strane drugih ljudi ili da će se osramotiti pred drugim ljudima zbog svog ponašanja ili svojih vidljivih simptoma anksioznosti.

Potpuno je ok da se osećamo nervozno u socijalnim situacijama poput odlaska na sastanak sa potencijalnim partnerom ili kada treba da držimo prezentaciju pred grupom ljudi. Osećanje stida ili neprijatnosti u nekim socijalnim situacijama ne znači da osoba ima socijalnu anksioznost.

Nastavak